top of page
Kreativ verksamhetsutveckling - innovationskraft
för organisationer vars främsta tillgång är deras anställda.

Citat om huvudkonsult Maria Mebius-Schröder

”Maria är en person med mycket karisma, inspirerande och med en förmåga att engagera människor i sin närhet. Maria har också en förmåga att ge mycket energi till sin omgivning. Resultatet av vårt samarbete gav bla ett helt annat samtal och samarbetsklimat på avdelningen, att få alla att dra åt samma håll. Effekten av Marias arbete är bestående på avdelningen.”

-Pär Johansson, produktionsledare SCA

Kontakt

Telefon

+46 707 92 92 54

Email
Address

Jydeklovan 9, 430 85 Brännö

Contact
bottom of page