top of page

Kreativ Logik

Metoden kreativ logik skapar förutsättningar för innovations kraft. Kreativ logik är baserad på forskning och Marias långa erfarenhet av verksamhetsutveckling med organisationer inom både privat och offentlig sektor.

 

MINDS EXPANDED guidar er med fast trygg hand igenom de tre stegen.

Lyssna gärna på Play to Rewire & Improve Your Brain | Huberman Lab Podcast #58 baserad på neuroforskning:

Gå till stycket "Play is THE portal to neuroplasticity" 1.00.03

https://www.youtube.com/watch?v=BwyZIWeBpRw

maria.färg.jpg

MINDS EXPANDED faciliterar er verksamhetsutveckling med kreativa brainstormsmetoder för vision och implementering.

Ett
Shake & stir

Skaka och rör om syftar till att utmana invanda tankemönster och beteenden för ny kunskap, insikt och perspektiv. Genom lekfulla och dynamiska övningar, med alla sinnen involverade,  lämnar du steg för steg din komfortzon. Genom att få syn på fördomar kring dig själv och andra öppnar du upp för nya perspektiv och möjligheter. Nya kopplingar i hjärnan skapas och tillsammans stärks din och dina medarbetares reflektiva och kreativa förmåga.

Två
Expand & widen your views

Expandera och vidga dina vyer främjar idéutveckling och perspektivförskjutning. Genom inkluderande samtalsmetoder med fokus på att ”lyssna för att förstå” skapar vi en plattform för nyfikenhet, öppenhet och lärande. Utifrån din organisations aktuella utmaningar, faciliterar MINDS EXPANDED er igenom ett kreativt utforskande som för er närmare lösningar.

Tre

Diversity & differentiations for sustainable solutions

Differentiering handlar om att kamma hem värdet av mångfald och på så sätt stärka er unicitet och skapa hållbara lösningar. MINDS EXPANDED erbjuder dina ledare och medarbetare praktisk träning i samarbete och hantering av olikheter och kulturkrockar som mångfalden utmanar oss med. Med nyfiket sinne utforskar vi gruppens potential där öppenhet och nyfikenhet för varandras olikheter ger ny kunskap och nya insikter för hållbara lösningar.

 

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

Thanks for submitting!
bottom of page